Zhangshi Labour Camp Hospital, Shenyang, Liaoning Province

Yin Liping