Xishanping Forced Labour Camp (西山坪劳教所), Chongqing

Liu Huiqiong