Tianjin Banqiao Women’s Labour Camp(天津市板桥女子劳教所)

Hong Chen