Shahe Detention Centre, Guangzhou, Guangdong

Liu Yumei